Victoria Falls
Im Süden Namibias
Etosha
Etosha Löwe
White Rhino

AHA Gallery